eCommons

DigitalCollections@ILR
ILR School
 

Higher Ground? Fashion's Climate Breakdown and its Effect for Workers (Vietnamese Language Version)

Other Titles

Abstract

Nắng nóng gia tăng và lũ lụt dữ dội có mối liên hệ với biến đổi khí hậu trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Các hiện tượng này làm gián đoạn cuộc sống của công nhân may mặc và có thể gây ra bệnh tật. Chúng cũng làm gián đoạn hoặc làm chậm tiến độ công việc ở các nhà máy may mặc. Nắng nóng và lũ lụt sẽ khiến người sử dụng lao động và công nhân thiệt hại hàng trăm tỷ đô la thu nhập cũng như làm mất hàng triệu việc làm vào năm 2030 và 2050.

Trong báo cáo này của Viện Lao Động Toàn Cầu thuộc Đại Học Cornell và công ty đầu tư toàn cầu Schroders, câu hỏi hàng đầu của chúng tôi là: Biến đổi khí hậu sẽ gây ra những rủi ro nào đối với công nhân may mặc và thiệt hại về kinh tế do tình trạng này gây ra sẽ là bao nhiêu?

Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi so sánh các số liệu ước tính về nhiệt độ và lũ lụt trong tương lai ở 30 trung tâm sản xuất hàng may mặc trên khắp thế giới. Thứ hai, chúng tôi xem xét kỹ lưỡng các tác động đối với công nhân may mặc ở bốn quốc gia: Bangladesh, Campuchia, Pakistan và Việt Nam. Tiếp theo, chúng tôi xem xét tình trạng suy thoái khí hậu đã và đang ảnh hưởng như thế nào đến công nhân may mặc. Sau đó chúng tôi so sánh các luật và quy định về nắng nóng, nghỉ ốm và bảo trợ xã hội ở bốn quốc gia này. Cuối cùng, chúng tôi đề xuất những thay đổi mà các công đoàn, người sử dụng lao động, chính quyền, người mua sắm hàng may mặc và nhà đầu tư nên thực hiện ngay bây giờ để bảo vệ công nhân và ngành sản xuất hàng may mặc khỏi nắng nóng và lũ lụt dữ dội.

Journal / Series

Volume & Issue

Description

Sponsorship

Date Issued

2023

Publisher

Cornell University, ILR School, Global Labor Institute

Keywords

apparel industry; climate change; social protections; worker rights

Location

Effective Date

Expiration Date

Sector

Employer

Union

Union Local

NAICS

Number of Workers

Committee Chair

Committee Co-Chair

Committee Member

Degree Discipline

Degree Name

Degree Level

Related Version

Related DOI

Related To

Related Part

Based on Related Item

Has Other Format(s)

Part of Related Item

Related To

Related Publication(s)

Link(s) to Related Publication(s)

References

Link(s) to Reference(s)

Previously Published As

Government Document

ISBN

ISMN

ISSN

Other Identifiers

Rights

Rights URI

Types

report

Accessibility Feature

bookmarks; high contract display; reading order; structural navigation; tagged PDF

Accessibility Hazard

none

Accessibility Summary

accessible pdf

Link(s) to Catalog Record