Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamic Analysis of Spatial Structures 

   Abedi, Karim; Bian, Jian-feng; Chen, Jiyun; Dede, E. M.; Earls, Christopher; Geng, Xiaobing; Ghafari Oskoei, Sayed Ali; Hulbert, Gregory M.; Kato, Shiro; Kikuchi, Noboru; Leigh, Emily; Li, Guoli; Li, Hai-Wang; Li, Jian-Xian; Li, Xiong-Yan; Luo, Yongfeng; Ma, Fu; Ma, Z.-D.; McClure, Ghyslaine; Nakazawa, Shoji; Qian, Jihong; Qin, Dong-Qi; Qin, Jie; Shekastehband, Behzad; Shen, Bin; Tang, Rongwei; Tian, Yu-Ji; Wang, Chung-Yue; Wang, Ren-Zuo; Wang, Xiuli; Wei, De-min; Wu, Chang; Wu, Jinzhi; Xue, Su-Duo; Yang, Muwang; Yang, Qing-Shan; Yilmaz, C.; Zhang, Yigang; Zhao, Pengfei; Zhi, Fei (Internet-First University Press, 2008-05)
   IASS-IACM 2008 Session: Dynamic Analysis of Spatial Structures Session Organizer: Su-Duo XUE (Beijing University of Technology) -- Plenary Lecture: "Analysis and design of materials and structures for attenuating ...
  • Spanning Between Theory and Practice 

   Baker, William; Beghini, Alessandro; Bhatia, Manav; Buckholt, Joshua; Carrion, Juan; D'Souza, Nicola; Dang, Thi; Harte, Reinhard; Joshi, Pankaj; Justiz, Stefan; Kapania, Rakesh K.; Kling, Chris; Kratzig, Wilfried B.; Kuerschner, Kai; Mazeika, Aaron; Mazurek, Arkadiusz; Pan, Guohua; Qian, Jihong; Schober, Hans; Stutzki, Christian; Tamai, Hiroki; Tang, Rongwei; Tao, Yong; Weglarz, Mathew; Wormann, Ralf; Yixin, Du; Zhao, Pengfei (Internet-First University Press, 2008-05)
   IASS-IACM 2008 Session: Spanning Between Theory and Practice -- Session Organizer: Hiroki TAMAI (Illinois Institute of Technology) -- Plenary Lecture: Abstract, Slides and Video: "Large shell structures for power ...